گل دوم ادین ژکو ، رم 3 - 0 ورونا

ادین ژکو در دقیقه 61 سومین گل رم را به ثمر رساند. ......

ادین ژکو در دقیقه 61 سومین گل رم را به ثمر رساند.

تگ ها


Edin Džeko رم سری آ فوتبال