گل دوم استفان الشعراوی ، آ اس رم 2 - 0 چلسی

گل دوم رم توسط استفان الشعراوی را تماشا می کنیم. ......

گل دوم رم توسط استفان الشعراوی را تماشا می کنیم.

 

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال