گل دوم استقلال به سپیدرود توسط مرتضی تبریزی/ ویدیو

تبریزی، استقلال را به گل دوم رساند....

گل دوم استقلال در دقیقه 22 به ثمر رسید.