گل دوم اسپانیا به سوئد توسط آلوارو موراتا/ ویدیو

موراتا دومین پنالتی اسپانیا را تبدیل به گل کرد....

موراتا گل دوم تیمش را وارد دروازه سوئد کرد.