گل دوم اوئسکا به رئال مادرید توسط ژابیر اکسبیا/ ویدیو

اکسبیا گل دوم اوئسکا را به ثمر رساند. ......

اکسبیا گل دوم اوئسکا را به ثمر رساند.