گل دوم اینتر به میلان توسط استفان دیفری/ ویدیو

استفان دیفری گل دوم اینتر را به ثمر رساند....

گل استفان دیفری را تماشا می کنید.