گل دوم بارسلونا به آلاوس توسط لوئیس سوارز/ ویدیو

لوئیس سوارز از روی نقطه پنالتی گل دوم تیمش را وارد دروازه آلاوس کرد....

 لوئیس سوارز پنالتی دقیقه 60 را به گل تبدیل کرد.