گل دوم بارسلونا به بتیس توسط لیونل مسی/ ویدیو

لیونل مسی گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند....

گل دوم بارسلونا را تماشا می کنید.