گل دوم بارسلونا به رئال سوسیداد توسط یوردی آلبا/ ویدیو

یوردی آلبا گل دوم بارسلونا را وارد دروازه رئال سوسیداد کرد....

بارسلونا با ضربه دیدنی  یوردی آلبا به گل دوم رسید.