گل دوم بایرن مونیخ به ماینتس توسط خامس رودریگز/ ویدیو

گل دوم بایرن مونیخ توسط خامس رودریگز به ثمر رسید....

گل  خامس رودریگز به ماینتس را تماشا می کنید.