گل دوم تراکتورسازی به ماشین‌سازی/ ویدیو

تراکتورسازی با گل آنتونی استوکس اختلاف را در دربی تبریز به 2 رسانده است....

تراکتورسازی دومین گل خود را هم وارد دروازه ماشین‌سازی کرد.

به گزارش خبرنگار مدال، تراکتورسازی توسط آنتونی استوکس برای دومین بار دروازه ماشین‌سازی را باز کرد. ویدیوی گل دوم تراکتورسازی را مشاهده می‌کنید.