گل دوم ترکیه به فرانسه توسط چنگیز اوندر/ ویدیو

چنگیز اوندر گل دوم تیمش مقابل فرانسه را به ثمر رساند....

ترکیه با ضربه دیدنی چنگیز اوندر در دقیقه 40 به گل دوم رسید.