گل دوم توبیاس ورنر ؛ آلمان 4 - 0 نروژ

توبیاس ورنر در دقیقه 40 گل دوم خود در دیدار با نروژ را به ثمر رساند. ......

 توبیاس ورنر در دقیقه 40 گل دوم خود در دیدار با نروژ را به ثمر رساند.

تگ ها


آلمان فوتبال