گل دوم دوان زاپاتا؛ آتالانتا3- 0یوونتوس

زاپاتا گل سوم آتالانتا را به ثمر رساند....

گل سوم آتالانتا را تماشا می کنید.