گل دوم ذوب آهن به نفت مسجدسلیمان توسط کریستین اوساگوآنا/ ویدیو

ذوب آهن در دقیقه 93 به گل دوم رسید....

گل دوم ذوب آهن به نفت مسجدسلیمان توسط کریستین اوساگوآنا به ثمر رسید.