گل دوم رئال مادرید مقابل وایادولید توسط کریم بنزما

گل دوم رئال مادرید از روی نقطه پنالتی و توسط کریم بنزما به ثمر رسید....

ضربه پنالتی کریم بنزما را تماشا می کنید.