گل دوم زنیت به دینامو مسکو توسط سردار آزمون/ ویدیو

سردار آزمون، مهاجم ایرانی تیم زنیت موفق به گلزنی شد....

گل دوم زنیت به دینامو مسکو توسط سردار آزمون در دقیقه ۶۶ به ثمر رسید.