گل دوم سایپا به پرسپولیس توسط رضا اسدی/ ویدیو

گل دوم سایپا را تماشا می کنید....

رضا اسدی گل دوم سایپا را به ثمر رساند.