گل دوم سرخیو آگوئرو؛ منچسترسیتی 3 - 0 چلسی

آگوئرو گل سوم منچسترسیتی را به ثمر رساند...

گل سوم منچسترسیتی را تماشا می کنید.