گل دوم سم کلوکاس ؛ سوانسی 3 - 1 آرسنال

سم کلوکاس گل سوم سوانسی را به ثمر رساند. ......

سم کلوکاس گل سوم سوانسی را به ثمر رساند.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال