گل دوم سپاهان به استقلال خوزستان توسط عزت اله پورقاز/ ویدیو

عزت اله پورقاز گل دوم تیمش را وارد دروازه استقلال خوزستان کرد....

گل دوم سپاهان در دقیقه 39 به ثمر رسید.