گل دوم فرناندو یورنته؛ تاتنهام 3 - 1 روچدیل

گل سوم تاتنهام را تماشا می کنیم. ......

گل سوم تاتنهام را تماشا می کنیم.

تگ ها


تاتنهام فوتبال