گل دوم لیورپول به بایرن مونیخ توسط ویرجیل فن دایک/ ویدیو

فن دایک گل دوم لیورپول را در دقیقه 69 وارد دروازه بایرن مونیخ کرد....

گل دوم لیورپول را تماشا می کنید.