گل دوم لیورپول به چلسی توسط مانه /ویدیو

گل دوم لیورپول در دیدار سوپرکاپ اروپا باز هم توسط سادیو مانه وارد دروازه چلسی شد...

گل دوم لیورپول به چلسی در سوپرکاپ اروپا که باز هم توسط سادیو مانه به ثمر رسید.

اخبار مرتبط:

گل اول چلسی به لیورپول توسط ژیرو /ویدیو

گل اول لیورپول به چلسی توسط مانه /ویدیو

تگ ها


سوپرکاپ اروپا ستاره سنگالی فوتبال جهان چلسی فوتبال