گل دوم لیورپول به چلسی توسط محمد صلاح/ ویدیو

محمد صلاح گل دوم لیورپول را به ثمر رساند....

گل صلاح را تماشا می کنید.