گل دوم لیورپول به کاردیف توسط جیمز میلنر/ ویدیو

جیمز میلنر از روی نقطه پنالتی گل دوم لیورپول را به ثمر رساند....

گل دوم لیورپول در دقیقه 82 به ثمر رسید.