گل دوم مکزیک مقابل نیوزیلند - جام کنفدراسیون ها

اوریبه پرالتا گل دوم را برای مکزیک به ثمر رساند تا مکزیک با نتیجه 2 بر 1 بر نیوزیلند پیروز شود ......

اوریبه پرالتا گل دوم را برای مکزیک به ثمر رساند تا مکزیک با نتیجه 2 بر 1 بر نیوزیلند پیروز شود.