گل دوم میچی باتشوایی ؛ چلسی 2 - 0 نیوکاسل

میچی باتشوایی گل دوم چلسی را به ثمر رساند. ......

 میچی باتشوایی گل دوم چلسی را به ثمر رساند.

تگ ها


چلسی فوتبال