گل دوم نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن توسط مجتبی بیژن/ ویدیو

مجتبی بیژن گل دوم تیمش را وارد دروازه ذوب آهن کرد....

گل دوم نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن توسط مجتبی بیژن در دقیقه 66 به ثمر رسید.

تگ ها


ویدئو ویدیو نفت مسجدسلیمان ذوب آهن مجتبی بیژن نفت مسجد سلیمان ذوب آهن لیگ برتر خلیج فارس فوتبال