گل دوم هازارد ؛ چلسی 3 - 3 رم

گل سوم چلسی توسط ادن هازارد به ثمر رسید ......

گل سوم چلسی توسط ادن هازارد به ثمر رسید

تگ ها


چلسی UEFA Champions League فوتبال