گل دوم پاری سن ژرمن به دیژون توسط کیلیان ام باپه/ ویدیو

کیلیان ام باپه گل دوم پاریسی‌ها را به ثمر رساند....

گل دوم پاری سن ژرمن را تماشا می کنید.