گل دوم پاری سن ژرمن به موناکو توسط کیلیان ام باپه/ ویدیو

کیلیان ام باپه گل دوم تیمش را وارد دروازه موناکو کرد....

دبل ام باپه را مقابل موناکو تماشا می کنید.