گل دوم پرسپولیس به الاهلی عربستان توسط علیپور/ ویدیو

علی علیپور گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند. ......

علی علیپور گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.