گل دوم پرسپولیس به سایپا توسط علی علیپور/ ویدیو

علی علیپور گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند....

گل علیپور را تماشا می کنید.