گل دوم پرسپولیس به پیکان توسط علیپور/ ویدیو

علیپور موفق شد در دقیقه 90 دروازه پیکان را باز کند تا شاگردان برانکو با اختلاف دو گل پیروز شوند ......

علیپور موفق شد در دقیقه 90 دروازه پیکان را باز کند تا شاگردان برانکو با اختلاف دو گل پیروز شوند.