گل دوم کاوانی ؛ پاریسن ژرمن 5 - 2 استراسبورگ

گل پنجم پاریسن ژرمن را تماشا می کنیم. ......

گل پنجم پاریسن ژرمن را تماشا می کنیم.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال