گل دوم یویا اوساکو؛ ایران 0- 2 ژاپن

یویا اوساکو گل دوم ژاپن را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند....

گل دوم ژاپن را تماشا می کنید.