گل دیدنی «دنیس برگ کمپ» در 48 سالگی

دنیس برگ کمپ، ستاره سابق آژاکس، آرسنال و تیم ملی هلند در چهل و هشت سالگی پیراهن آژاکس را دوباره به تن کرد و از قضا گلی بسیار دیدنی هم به سبک خود به ثمر رساند ......

دنیس برگ کمپ، ستاره سابق آژاکس، آرسنال و تیم ملی هلند در چهل و هشت سالگی پیراهن آژاکس را دوباره به تن کرد و از قضا گلی بسیار دیدنی هم به سبک خود به ثمر رساند.

تگ ها


فوتبال