گل دیدنی راتیسکی در دیدار زنیت و لوکوموتیو/ ویدیو

یاروسلاو راتیسکی با ضربه ای دیدنی گل اول زنیت را به ثمر رساند. ......

یاروسلاو راتیسکی با ضربه ای دیدنی گل اول زنیت را به ثمر رساند.