گل دیدنی «سرجی پالنسیا» برای جوانان بارسلونا

سرجی پالنسیا، از استعدادهای جدید آکادمی لاماسیا در آخرین دیدار تیم جوانان بارسلونا با شوتی استثنایی گل زیبایی به ثمر رساند تا توجه استعدادیاب های اروپا را بیش از پیش به خود جلب کند ......

سرجی پالنسیا، از استعدادهای جدید آکادمی لاماسیا در آخرین دیدار تیم جوانان بارسلونا با شوتی استثنایی گل زیبایی به ثمر رساند تا توجه استعدادیاب های اروپا را بیش از پیش به خود جلب کند.

تگ ها


بارسلونا فوتبال