گل دیدنی سردار آزمون؛ چین 0 - 2 ایران

سردار آزمون گل دوم ایران را مقابل چین به ثمر رساند....

گل زیبای سردار آزمون را به چین تماشا می کنید.