گل دیدنی شیلی در بازی با آلمان ( جام کنفدراسیون ها)

در رقابتی دیگر از جام کنفدراسیون ها شیلی و آلمان به مصاف یکدیگر رفتند که شیلی موفق شد در دقایق ابتدایی نیمه اول دروازه حریف را باز کند ......

در رقابتی دیگر از جام کنفدراسیون ها شیلی و آلمان به مصاف یکدیگر رفتند که شیلی موفق شد در دقایق ابتدایی نیمه اول دروازه حریف را باز کند.