گل چهارم آژاکس به رئال توسط لاسه شونه؛ رئال‌مادرید1 - 4 آژاکس

لاسه شونه گل چهارم آژاکس را در دقیقه 72 به ثمر رساند....

گل چهارم آژاکس توسط شونه به ثمر رسید.