گل دیدنی لوکاس بیلیا؛ کیه وو 0 - 1 آث میلان/ ویدیو

لوکاس بیلیا به کاشته ای دیدنی گل اول میلان را به ثمر رساند....

گل اول میلان را به کیه وو تماشا می کنید.