گل دیدنی ژاوی به پاختاکور/ ویدیو

ژاوی با ضربه دیدنی خود گل اول تیم السد را به ثمر رساند. ......

ژاوی با ضربه دیدنی خود گل اول تیم السد را به ثمر رساند.