گل دیماریا ؛ پاریسن ژرمن 2 - 0 موناکو

......

گل دوم پاری‌سن‌ژرمن به موناکو توسط دیماریا در دقیقه 21 را تماشا می کنیم.

تگ ها


فوتبال