گل دی بروین ؛ منچسترسیتی 1 - 1بریستول سیتی

گل اول منچسترسیتی را تماشا می کنیم. ......

گل اول منچسترسیتی را تماشا می کنیم.

تگ ها


فوتبال