گل «دی ماریا» به دیژون از زوایای مختلف/ ویدیو

آنخل دی ماریا گل سوم پاری سن ژرمن را در دیدار با دیژون به ثمر رساند....

گل دی ماریا به دیژون را از زوایای مختلف تماشا می کنید.