گل رائول خیمنز؛ چلسی 0 - 1 ولورهمپتون/ ویدیو

خیمنز دروازه چلسی را در دقیقه 56 باز کرد....

گل اول ولورهمپتون توسط  رائول خیمنز به ثمر رسید.