گل رافائل واران (گل به خودی)؛ رئال‌مادرید 0 - 2 بارسلونا

سوارز گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند....

گل دوم بارسلونا را تماشا می کنید.